In Memoriam

In Memoriam

Quality Trimmings is live!

Quality Trimmings is live!

In Memoriam

Herman Hendriks - 1947-2021

In Memoriam

Ongeveer 2 weken geleden was Herman nog bij ons op kantoor voor een kop koffie in de bar; praten over zijn enorme kennis over - en blik op de textiel wereld, en uiteraard fijn over koetjes en kalfjes babbelen. Onverwachts kregen we het bericht dat Herman in het ziekenhuis was opgenomen. Te snel is Herman voor zichzelf en zijn familie heengegaan. Plots en onterecht. Vanaf het begin is Herman een trouwe en stabiele aanwinst voor Quality Textiles geweest. Herman was een gewaardeerd persoon bij zijn (vaste) klanten, waar hij zowel zijn klantvriendelijke als commerciële inzichten liet zien. Als persoon was hij zeer geliefd bij al zijn collega’s; hij stond altijd klaar voor iedereen, cijferde zichzelf eerder weg. Mede door hem hebben wij de enorme groei van Quality Textiles te danken. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.


Via deze link kunt u Herman's rouwkaart lezen.


***


Just 2 weeks ago Herman was in the office drinking his coffee in our bar, chatting about business and all other things he deeply cared about. Unexpectedly the message arrived us that Herman was brought to the hospital. And then, too soon, for both himself and his family, he passed away. Suddenly and unfairly. From the beginning, Herman has been a loyal and stable asset to Quality Textiles. Herman was a valued person to his (regular) customers, where he showed both his customer-friendly and commercial insights. As a person he was loved by all his colleagues; he was always there for everyone and he will be greatly missed. Partly because of him, we owe the enormous growth of Quality Textiles. We wish his family and friends much strength with this loss.


Through this link you can read Herman's mourning card.


***


Vor ungefähr zwei Wochen war Herman noch in unserem Büro, um eine Tasse Kaffee in der Bar zu trinken. Er sprach dann über den Textilwelt im Allgemeinen und natürlich auch über die kleine Freuden des Lebens. Unerwartet erhielten wir die Nachricht, dass Herman ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Herman starb zu früh, für sich selbst und sicher seine Familien. Zu Plötzlich und zu Unrecht. Von Anfang an war Herman ein treuer und stabiler Vermögenswert für Quality Textiles. Herman war eine geschätzte Person bei seinen (Stamm-) Kunden, bei der er sowohl seine Kundenfreundlichen als auch seine kommerziellen Einsichten zeigte. Als Person wurde er von all seinen Kollegen sehr geliebt; Er war immer für jeder Kollegen da, er wird vermisst. Teilweise wegen ihm verdanken wir das enorme Wachstum von Quality Textile. Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft mit diesem Verlust.


Über diesen Link können Sie Hermans Trauerkarte lesen.